Wat is FAS(D)?

Doelgroep
Elk jaar worden in Nederland ongeveer vijfhonderd kinderen met FAS geboren. FAS is niet te genezen. Kinderen met FAS(D) zijn vaak meervoudig geestelijk gehandicapt.

Kinderen met FAS of FAS(D) hebben vaak leerproblemen. Voorbeelden zijn slecht verwerken van informatie, moeite met rekenen, slechte beoordeling van situaties en weinig emotionele controle.
De sociale en emotionele ontwikkeling blijven achter, wat kan leiden tot gedragsproblemen. Ze reageren impulsief, overtreden regels omdat ze deze niet begrijpen. Ze kunnen niet voorzien in wat voor problemen ze terecht komen. Besef van oorzaak en gevolg ontbreekt.
Kinderen met FAS(D) hebben kenmerken van ADHD, PDD-NOS en andere aan autisme verwante stoornissen. Dit maakt deze stoornis erg ingewikkeld, omdat veel stoornissen elkaar overlappen. Deze kinderen hebben specifieke benadering en begeleiding nodig.