Missie

Missie
De Stichting Kind in Huis spant zich in om gezinsopvoeding en crisisopvang voor een kind met één of meervoudige verstandelijke handicap mogelijk te maken. Uit ervaring en onderzoek is gebleken dat wonen in een pleeggezin voor kinderen met lichte, maar ook met ernstige verstandelijke handicap(s) gebaat zijn om op te groeien en te leven in een gezinssituatie.

Het gezin biedt kinderen optimale kansen tot persoonlijke ontwikkeling, sociale aanpassing en maatschappelijke integratie. Een gezin kan – meer dan een residentiële voorziening – structuur, persoonlijke zorg en aandacht, stabiliteit en continuïteit structuur bieden.