Visie

Visie
Juist kinderen die vanwege hun verstandelijke handicap extra verzorgingsbehoeftig of omgevingsafhankelijk zijn, kunnen bij uitstek profiteren van het gunstige opvoedingsklimaat in een gezin.

Ze gedijen goed bij persoonlijke aandacht van steeds dezelfde volwassenen, bij rust, overzichtelijkheid en vaste dagelijkse rituelen. Dit kunnen pleegouders vanuit de stichting bieden.
Alle genoemde ingrediënten van gezinsopvoeding kunnen ertoe bijdragen dat een kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Dit is het doel van Stichting Kind in Huis. De stichting zal zich eerst focussen op de opvangen het mogelijk maken van gezinsopvoeding voor kinderen en jongeren met diverse problematiek.