Home

Wat is Stichting Kind in Huis?
Het beeldmerk van de stichting is een baboesjka. Een baboesjka is een holle houten pop die onderdeel is van een reeks steeds kleinere in elkaar passende poppen. De pop heeft als het ware verschillende lagen. Een mens bestaat ook uit meerdere lagen. Je wordt immers gevormd door hetgeen je meemaakt in je leven. Waarbij de kleinste het kind mag voorstellen waar steeds meer lagen (poppen) overheen komen door de ervaringen en het natuurlijke groeiproces van ieder mens.

De stichting onderscheidt zich van een gezinshuis doordat zij door ervaring gespecialiseerd is in het begeleiden van kinderen en jongvolwassene met o.a. Foetaal Alcohol Syndroom (FAS). FAS valt onder de groep van Foetaal Alcohol Spectrum Disorders (FASD).

Doelstelling en werkwijze
Kinderen en jongeren die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen dragen een ‘rugzak’ met zich mee.
De stichting stelt zich tot doel om initiatieven te ondersteunen die de kwaliteit van leven verbeteren voor mensen met een meervoudige hulpvraag op het gebied van wonen, zorg, leven, scholing en werk.
Kinderen en jongvolwassenen met Foetaal Alcohol Syndroom (FAS) hebben veelal een hechtingsstoornis, waardoor zij gebaat zijn bij een affectief neutrale benadering. Voor deze kinderen is het belangrijk dat de pleegouders present en betrouwbaar zijn. De kwaliteiten van de pleegouders liggen vooral in het begeleiden en coachen van kinderen en het bieden van structuur.

Hoewel de stichting geen gecertificeerde instelling is, wordt er 24-uurs zorg geboden en beschikken pleegouders beide over een gedegen opleiding (psychotherapeut en sociotherapeut).
De zorg wordt geboden binnen een gezinssysteem, waarbij aandacht is voor de positie en het contact met biologische ouders.

Ons doel is om deze kinderen in een gezinssituatie een veilige plek te bieden en hen te begeleiden in hetgeen zij nodig hebben. Door voorzichtig de gevormde verschillende laagjes af te pellen laat het kind steeds meer zien wie hij of zij is vanuit de oorsprong. Wat zijn de kwaliteiten en competenties van het kind? Door deze kwaliteiten en competenties op individueel niveau vanuit de kern te versterken, wordt het fundament – de basis – versterkt en vergroot. Vanuit deze (meer) stevige basis is een kind in staat zich beter te ontplooien.

De stichting stimuleert en initieert projecten om de samenwerking met bijvoorbeeld de school, arts of psycholoog goed te laten verlopen. Doordat er dan korte lijnen zijn met andere hulpverleners, wordt de begeleiding optimaal ingezet en afgestemd op de hulpvraag van het kind en kan de stichting een bijdrage leveren aan de lokale zorg op maat.