Home

Wat is Stichting Kind in Huis?
Het beeldmerk van de stichting is een baboesjka. Een baboesjka is een holle houten pop die onderdeel is van een reeks steeds kleinere in elkaar passende poppen. De pop heeft als het ware verschillende lagen. Een mens bestaat ook uit meerdere lagen. Je wordt immers gevormd door hetgeen je meemaakt in je leven. Waarbij de kleinste het kind mag voorstellen waar steeds meer lagen (poppen) overheen komen door de ervaringen en het natuurlijke groei proces van ieder mens.

De stichting onderscheidt zich van een gezinshuis doordat zij gespecialiseerd is in het begeleiden van kinderen met Foetaal Alcohol Syndroom (FAS). FAS valt onder de groep van Foetaal Alcohol Spectrum Disorders (FASD).

Doelstelling en werkwijze
Kinderen en jongeren die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen dragen een ‘rugzak’ met zich mee.
De stichting biedt 24/7 plaats aan o.a. kinderen met FAS(D) die niet meer thuis kunnen wonen. Deze kinderen hebben veelal een hechtingsstoornis, waardoor zij gebaat zijn bij een affectief neutrale benadering. Voor deze kinderen is het belangrijk dat de begeleiders present en betrouwbaar zijn. De kwaliteiten van de begeleiders liggen vooral in het begeleiden en coachen van kinderen en het bieden van structuur.

De stichting biedt een kleinschalige opvang waarbij zij beschikt over vier ervaren begeleiders. In de stichting worden jeugdigen opgevangen met een indicatie voor 24 uurs zorg.
In de stichting zijn vier vaste begeleiders die professionele zorg biedt binnen een gezinssysteem, waarbij aandacht is voor de positie en het contact met biologische ouders.
Naast het begeleiden van kinderen met FAS(D) vanuit de stichting, zijn begeleiders ook pleeggezin en vangen zij kinderen op die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen.

Ons doel is om deze kinderen in een gezinssituatie een veilige plek te bieden en hen te begeleiden in hetgeen zij nodig hebben. Door voorzichtig de gevormde verschillende laagjes af te pellen laat het kind steeds meer zien wie hij of zij is vanuit de oorsprong. Wat zijn de kwaliteiten en competenties van het kind? Door deze kwaliteiten en competenties op individueel niveau vanuit de kern te versterken, wordt het fundament – de basis – versterkt en vergroot. Vanuit deze (meer) stevige basis is een kind in staat zich beter te ontplooien.

De stichting stimuleert en initieert projecten om de samenwerking met bijvoorbeeld de school, arts of psycholoog goed te laten verlopen. Doordat er dan korte lijnen zijn met andere hulpverleners, wordt de begeleiding optimaal ingezet en afgestemd op de hulpvraag van het kind en kan de stichting een bijdrage leveren aan de lokale zorg op maat.